TERMES I CONDICIONS DE VENDA.

Com operar en lacooperativa.cat

Aquestes condicions regulen la compra de productes oferts en www.lacooperativa.cat

1. Condicions.

  • La venda de begudes alcohòliques està prohibia als menors de 18 anys
  • Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de malmetre  la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

2. Procés de registre.

Per utilitzar tota la funcionalitat del lloc web, cal que et registris.

Perquè l'Usuari pugui comprar els nostres productes a la web lacooperativa.cat cal estar registrat, i així obtenir un "usuari" i una "contrasenya", amb els quals l'Usuari s'identificarà cada vegada que vagi a accedir als serveis i / o al seu cistella de compra. Aquesta opció es troba a l'apartat "EL MEU COMPTE".

A partir d'aquest moment i un cop hagis rebut un e-mail confirmant el procés de compra, hauràs quedat registrat en el sistema i podràs accedir a la teva zona personal i realitzar qualsevol canvi en qualsevol moment a la informació facilitada.

En registrar, el teu usuari i la contrasenya, emmagatzemades per dues vegades per a garantir la veracitat, tindran caràcter personal i intransferible, sent la teva responsabilitat seva pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada així com les conseqüències que es puguin derivar d'aquest ús.

3. Assortiment.

lacooperativa.cat ofereix un ampli assortiment de productes que podrà variar en qualsevol moment de forma unilateral i sense previ avís, bé incorporant nous productes o bé cancel·lant de forma temporal o definitiva altres.

L'usuari podrà contactar amb el servei d'atenció al client per proposar productes que li siguin interessants, que s'analitzaran i podran ser incorporats posteriorment.

Es prohibeix terminantment la compra de begudes alcohòliques a menors d'edat d'acord amb la legislació aplicable.

4. Preus.

lacooperativa.cat et garanteix el preu del moment en què formalitzis la teva compra, amb independència de quan es realitzi el lliurament.

Tots els preus mostrats a la nostra web inclouen l'impost legal corresponent.

5. Preparació de la teva comanda.

lacooperativa.cat garanteix l'existència de tots els productes que apareixen al seu lloc web, si bé no garanteix la disponibilitat de tots ells en tot moment i en els volums sol · licitats, podent ocórrer de forma excepcional una falta d'algun article per una comanda determinat. En cas que es produeixi aquest fet, t'informarem per correu electrònic de la composició i de l'import final de la teva comanda.

Així mateix guardarem tota la informació de les teves comandes, per facilitar les teves compres posteriors. Aquesta informació serà accessible des de l'apartat "EL MEU COMPTE".

6. Lliurament de la teva comanda.

La comanda es lliurarà on ens indiquis (no es fan lliuraments en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents). Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius (nacionals, locals o autonòmics).

lacooperativa.cat garanteix la recepció dels productes en les millors condicions de qualitat, gràcies als processos acordats amb les nostres empreses col · laboradores per al correcte transport de la teva comanda.

En el moment del lliurament, hauràs de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme ha estat lliurat i acceptat.

lacooperativa.cat no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes o per productes no lliurats quan sigui a causa de casos de força major, entesos com a tal els successos no culpables impossibles de preveure o que sent previsibles, fossin inevitables.

L'import a cobrar per les despeses d'enviament seran els especificats en l'apartat Enviaments, per a cada destinació específica.

7. Garanties.

Les presents Condicions han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista i totes les disposicions legals resulten d'aplicació.

Segons el que disposa l'article 71 i següents de la del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de Defensa de Consumidors i Usuaris, recentment modificat per la Llei 3/2014 de 27 de març, disposaràs d'un termini de fins a 14 dies naturals començant a comptar de la recepció de la comanda, per desistir del contracte sense cap penalització al teu càrrec, però assumint el cost directe del transport en l'enviament i devolució del producte o productes a lacooperativa.cat segons els termes i condicions establerts a continuació.

Pots tornar les comandes en els següents casos:

1) Si l'embalatge està notablement malmès. En aquest cas indica-al transportista que no ho acceptes.

2) Si qualsevol dels productes no es troba en bon estat.

En qualsevol d'aquests dos casos, en un període màxim de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda, contacta amb nosaltres indicant:

• El teu número de comanda.

• Quin producte o productes vols tornar i quin problema tenen.

• Què vols que fem: canviar els productes per altres o tornar-l'import de la compra.

Un cop haguem rebut el teu missatge, t'indicarem com retornar la mercaderia. No acceptarem canvis ni devolucions si prèviament no hem rebut notificació. En ambdós casos, lacooperativa.cat es fa càrrec de les despeses de devolució.

Només demanem que es compleixin aquestes condicions per fer la devolució:

1. La devolució s'ha de fer en l'embalatge original, incloent plàstics i etiquetes, abans de 14 dies naturals des de la data de lliurament.

2. No s'acceptaran devolucions quan la mercaderia que ens arribi no es trobi en perfectes condicions, és a dir, no s'acceptaran si els productes han estat utilitzats, alterats i manipulats.

3) Si per qualsevol altra raó diferent a les anteriors no quedes satisfet pots tornar qualsevol dels productes. En aquest cas, un cop rebuda la mercaderia, en el seu embalatge original i en perfectes condicions, procedirem al reintegrament de l'import corresponent a la mercaderia de la teva comanda. No obstant això, tingues en compte que els costos de transport, tant de l'enviament com de la devolució aniran a càrrec teu i que tens un màxim de 14 dies naturals des de la recepció de la teva comanda per contactar amb nosaltres i comunicar-nos el problema. Ens posarem en contacte amb tu per buscar una solució satisfactòria i indicar-te els passos a seguir.

Si la teva comanda encara no ha sortit dels nostres magatzems, contacta amb nosaltres indicant el teu número de comanda i els canvis que vols fer.

Els productes s'hauran d'enviar a la següent adreça:

la Cooperativa
Carretera de Bassacs, 31
08680 - Gironella (Barcelona)

Per als productes peribles, si és el cas, aquest dret es limita a un màxim de 24 hores a comptar igualment des del moment del lliurament de la compra. En productes no alimentaris amb qualsevol defecte de fabricació o qualsevol altre no atribuïble al mal ús d'aquest bé per part del comprador, es disposarà addicionalment dels terminis de garantia aplicables segons la llei vigent en cada moment.

8. Formes de pagament.

El pagament en lacooperativa.cat es podrà realitzar de diferents maneres, que podran ser triades pel client en el moment de formalitzar la seva compra.

Mitjançant les targetes de crèdit o dèbit en el lloc web com a últim pas de la compra: Visa / Mastercard / American Express. lacooperativa.cat et garanteix total seguretat de les teves transaccions, al disposar dels més actuals mitjans tecnològics pel que fa a protocols de seguretat.

Per tal de garantir la major seguretat dels nostres clients, lacooperativa.cat es reserva el dret a sol · licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament del client, previ al lliurament de la comanda.

9. Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes condicions de compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquestes Condicions, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.